Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės privalomas teisinis dokumentas šalims, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už suformuotą užsakymą ir įsigyjamas prekes.

Asmens duomenų apsauga

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas, suformavęs užsakymą, įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sumą už užsakytas prekes.

3.2. Pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti el. paštu: info@beautyboutique.lt

3.4. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti prekių pirkimo sutarties apie tai pranešęs pardavėjui el. paštu: info@beautyboutique.lt

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, pildyti ir taisyti sąlygas.

4.4. Pardavėjas neprivalo įspėti Pirkėjo apie pasikeitusias sąlygas.

4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Sąlygų pakeitimai įsigalioja iškart paskelbus juos www.beautyboutique.lt tinklapyje.

Prekių užsakymas, atsiskaitymo tvarka, siuntimo terminai

5.1. Prekių užsakymai priimami www.beautyboutique.lt svetainėje esančia prekių užsakymo forma; el. paštu; telefonu; socialiniuose tinkluose esančiomis asmeninėmis žinutėmis. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.2. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali bankiniais pavedimais iš savo banko.

5.3. Prekės išsiunčiamos per 2 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo gavimo dienos.

Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis „Lietuvos pašto“ paslaugomis (registruota pašto siunta), LP Express, Omniva ir dpd paštomatais, bei kurjerių paslaugomis.

6.3. Prekės Lietuvoje pristatomos paštu per 2-5 darbo dienas. LP Express, Omnivair dpd paštomatais per 2-4 darbo dienas. Į užsienį prekių pristatymo laikas gali svyruoti nuo 7 iki 20 darbo dienų.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio arba prekių nuotraukas.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu: info@beautyboutique.lt